pentagram.jpg
Jmenuji se Lada,narodila jsem se v měsíci červnu roku 1975,jsem typický blíženec a nestydím se za to.Od roku 1997 jsem začala věřit i na jiné věci a od roku 2001 se plně věnuji Reiki,jsem Mistr Reiki na což jsem pyšná,zajímám se o anděly,o duše a teď taky taroty.Další věci,které mě přitahují jsou přírodní medicína a bylinky.

Záhlaví stránek

Andělský kontakt
Probereme si několik z běžnějších strachů, které způsobují, že se lidé rozhodnou raději zavřít své třetí oko.
Až budete číst jednotlivé popisy, věnujte pozornost reakcím svého těla. Jestliže při některém popisu strachu pocítíte neklid nebo napětí, pravděpodobně ten konkrétní strach máte. V takovém případě postupujte podle mých rad, jak se ho zbavit.
1. Strach z vidění děsivých představ. "Ano, rozhodně chci vidět anděly," řekla mi moje studentka Amy, "ale jen když si budu na sto procent jistá, že se mi nezjeví žádní démoni nebo hrozivě vyhlížející lidé."
Mnoho lidí má podobné strachy. Zatímco na jedné straně velmi touží vidět božské světelné bytosti, na straně druhé se obávají, že je duchovní vize otevřou pro vnímání strašidelných představ.
Film Šestý smysl představoval mnoho realistických scénářů o tom, jaké to je být jasnovidným dítětem. Dokud Cole, chlapec z filmu, nepochopil své jasnovidectví, děsilo ho. Ale když si uvědomil, že zemřelí lidé jej nehoní, ale prostě s ním jen chtějí mluvit, ocenil svůj jasnovidecký dar. Nerealistická část Šestého smyslu a podobných filmů byla vizuálním portrétem duchů zemřelých. Film ukazoval, že mají na svých tělech krev, tržné a bodné rány.
Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Zemřelí lidé vypadají lépe než většina z nás živých! Zjevují se nám vizuálně v "éterických tělech", která si zachovávají vzhled jejich fyzických těl v nejlepších letech života. Ti, kdo umřeli jako vyzáblí, zranění nebo zmrzačení, se nám jeví ve své celistvosti, protože taková je jejich duchovní podstata. Buď se zdají být ve stejném věku, jako když zemřeli, nebo o několik let mladší. Mrtvé děti však naproti tomu často "dospějí", takže vám mohou připadat o několik let starší, než když jste je viděli naposledy na Zemi.
Ti na druhé straně se nezabývají světskými záležitostmi, jako jsou účty, dojíždění do práce nebo spory, takže když uvidíte své drahé zesnulé, zadržíte při pohledu na jejich zářivou přitažlivost dech. Zhruba devadesát pět procent zemřelých lidí je šťastných, spokojených a dobře přizpůsobených podmínkám nové existence.
A co zbývajících pět procent? Co když se bojíte, že se setkáte s rozzlobeným nebo mstivým zemřelým či cizím člověkem? Především je třeba říct, že takoví lidé skutečně existují. Přestože mohou na nás do určité míry působit, napřiklad pohybováním předmětů, zapínáním spotřebičů nebo šeptáním do ucha, nemohou nás ani ovládat, ani nám skutečně škodit.
Mnoho lidí se také bojí "padlých andělů", bytostí temnoty a takzvaného zla. Existuje řada duchů, kteří vypadají jako obludy a jsou nejblíže tomu, co byste nazvali "padlými anděly". Tyto bytosti jsou kostnaté, kožovité, s netopýřími křídly, svraštělými tvářemi a obrovskými pařáty s drápy. Nemají v sobě žádné božské světlo jako znamení, že před sebou máme božího tvora, ale jsou to představy strachu, který načerpal životní sílu z víry ega v temnotu a zlo.
Tito duchové spojení se zemí a obludy průměrného člověka neděsí. Považují nás většinou za dost nudné. Přitahují je spíš lidé, kteří zneužívají drogy, působí záměrně jiným lidem v obchodních nebo osobních vztazích újmu a psychickou nebo fyzickou bolest, a osoby posedlé strachem ze zla.
Jestliže vám strach z těchto tvorů vrání rozhodnout se vidět boží tvory, dovolte, abych se vás zeptala: Šli byste alejí s odpornými postavami raději v poledne nebo o půlnoci? Postavy jsou tam v obou případech, ale já osobně, pokud bych tudy musela jít, bych raději volila poledne, abych se na ony postavy mohla dívat z větší dálky, z protější strany.
Duchovní zrak mi připomíná šnorchlování v tropech. Vidíte úžasné množství nejkrásnějších ryb, jaké si umíte představit, spolu s korálovými útesy a vodními rostlinami. Také ovšem občas můžete spatřit nehezké ryby včetně žraloků pohybujících se v mělkých vodách. Zabrání vám to šnorchlovat nebo si zakryjete oči, abyste ve snaze nevidět nehezké věci přišli i o pohledy na krásu božského podmořského života?
Zde je andělská terapie na tento strach, ať se objeví v jakékoli podobě. Požádejte v duchu archanděla Michaela, aby stál při vás. Michael působí jako vyhazovaž v nočním klubu, zajistí, aby každý, kdo vám vstoupí do cesty, byl někdo ze Světla. Vyzařuje také božskou energii, která vám za všech situací dodá odvahu. Michael stejně jako všichni archandělé dokáže být s každým, kdo ho zavolá, současně, a věnovat se individuálně každému z nás. Není omezen časem ani prostorovými hranicemi, hlavně proto, že v ně nevěří. Když ho tedy zavoláte, nebojte se, že byste ho mohli odvolat od "důležitější" práce.
Strach z vidní temnoty nebo duchů je hlavním důvodem, proč lidé nevidí anděly nebo zjevení svých milovaných zesnulých. Strach v jakékoli podobě vám zakrývá čočky vašeho třetího oka podobně, jak si někteří lidé zakrývají oči při děsivých fi,mových scénách. Za druhé, vaši andělé a milovaní zesnulí vás nechtějí vyděsit, proto se vám nezjevují, jstliže se jich bojíte.
Požádejte archanděla Michaela, aby vám pomohl zbavit se strachu. To je jeho božský úkol a jeho dovednost překoná nejskvělejšího terapeuta, pokud jde o eliminaci negativních emocí, které blokují náš duchovní zrak. V duchu si říkejte:
"Archanděli Michaeli, žádám tě, abys vstoupil do mé mysli, srdce a těla. Prosím tě, očisti všechno od účinků mých chyb v myšlení, které mi zabraňují těšit se z jasného duchovního zraku. Jsem ochotný zbavit se svých strachů, protože vím, že ty a Bůh mi zachováte věčné bezpečí a ochranu. Prosím, pomoz mi, dej mi odvahu vidět. Děkuji ti."
Zdroj: Setkání s anděly, Doreen Virtue
Odstraňování strachu z vidění 2
23. prosince 2007 v 10:15 | Andělský kontakt
2. Pozůstatky strachu z dětství. Jestliže jste byli jasnovidné dítě, možná vás dospělí za to trestali nebo se vám kamarádi či kamarádky posmívali. Není vyloučeno, že vaši rodiče považovali schopnost vidět anděly, zemřelé lidi nebo budoucnost za špatnou nebo bláznivou a říkali vám to. Možná jste svému okolí své jasnovidné vnímání neustále připomínali a vysloužili si tak přezdívku vševěd. Nebo vám děti ve škole přisoudily nálepku podivnosti, protože jste se před nimi netajili svými viděními.
V některých událostech případech děti předvídají tragické události, jako je smrt, nehoda nebo rozvod. Dětský názor na příčinu a následek ještě není zralý, a tak některé děti docházejí k mylnému názoru, že tragédii "způsobily" tím, že ji předpověděly.
Všechny tyto zbytky strachu z dětství lze snadněji dostat z hlavy, než je vykořenit ze srdce. Jinými slovy, samotné uvědomování si jejich nelogičnosti nedokáže odstranit emocionální bolest, kterou můžete pociťovat při každém novém otevření svého jasnovidného zraku.
Strachy související s dětstvím jsou velmi podobné další skupině obav popsaných ve třetím bodě, a proto andělská terapie předepsaná pro jejich odstranění je stejná.
Zdroj: Setkání s anděly, Doreen Virtue
Odstraňování strachu z vidění 3
23. prosince 2007 v 10:24 | Andělský kontakt
3. strach z porušení "pravidla" a vyvolání božího hněvu nebo cesty do pekla. Pokud chcete mluvit s drahou zesnulou matkou, vaše křesťanské kořeny na vás možná podvědomě křičí, že "je hřích mluvit se zemřelými! Koneckonců to říká bible!". Bible ve skutečnosti varuje před mluvením s médii a kouzelníky, ale je také naplněna popisy lidí hovořících s anděly a zemřelými. Ježíš sám mluvil s mrtvými, když je oživoval.
Všichni myslím budeme souhlasit s názorem, že pasáže bible jsou otevřené pro osobní interpretaci. Můj vlastní názor na zmíněné varování bible říká, že bychom měli předávat náš život zemřelým. Jinak řečeno, měli byste se modlit ke svým zesnulým příbuzným, aby vám poskytli rady a vedení.
Jen prtoo, že lidé umírají, nestávají se automatikcy svatými (pokud nebyli svatými za svého života). Zemřelí nevědí hned, jak přistoupit ke všemu univerzálnímu vědění. Důvody, proč navazovat kontakt s drahými zesnulými, vidět je nebo s nimi mluvit, jsou prosté a základní - udržovat vztahy, říci jim, že je milujete nebo léčit staré rány - nikoli měnit tuto osobu ve svého duchovního učitele.
Také si uvědomuji moudrost slov apoštola Pavla, že my všichni máme duchovní dár proroctví a měli bychom se snažit tento dar používat, pokud to budeme dělat s láskou.
Lék andělské terapie: odpuštění těch, kdo nám stanovují proroctví z dětství.
Odstraňování strachu z vidění 4
23. prosince 2007 v 16:46 | Andělský kontakt
4. Strach z toho, že se v důsledku svých jasnovideckých schopností zblázníte, zemřete, vstoupíte na nebesa nebo ztratíte kontrolu (včetně toho, že se stanete nezodpovědnými).
Mnoho z mých studentů mi říká, že by velmi rádi otevřeli své třetí oko a byli jasnovidní. Avšak zároveň se bojí, že když to udělají, ztratí spojení s realitou. Bojí se, že se z nich stanou blábolící idioti, podivíni nebo osoby zbavené osobnosti. Jiní lidé se zase strachují, že ponořením se do osvícení a intuice ztratí schopnost tolerovat svou práci, své manželství a svůj život vůbec.Bojí se, že se stanou impulzivní a náhle opustí své zaměstnání, podají si žádost o rozvod a odstěhují se na nějaký tropický ostrov. A pak tu je strach, že když se opravdu otevřou Bohu, vstoupí na nebesa nebo dokončí svůj úkol dřív, než budou připraveni opustit Zemi. Jinými slovy, zemřou.
Ale když otevřete své pravé já duchovním darům, umírá, zblázní se a ztrácí kontrolu nižší já - ego. K otevření jasnovidných smyslů patří ztráta strachu, neschopnosti odpustit a potřeby posuzování. Zbavíte-li se strachu, vaše ego ztratí svou energetickou základnu. A jestliže se stanete naprosto klidnými, ego nebude mít vůbec žádný hlas, žádný život. Obavy v této kategorii jsou důsledkem vaší "identifikace s egem" neboli víry, že vy jste vaše ego.
Když se otevřete Bohu, stanete se více milujícím a soustředěnějším. Impulzivní chování vychází z vašeho ega, nikoli z pravého já. Můžete být vedeni, abyste uskutečnili životní změny a nakonec opustit práci, rozvést se nebo přestěhovat. Když však tyto změny řídí pravé já, dějí se s láskou a harmonií. Bůh a andělé vás nikdy nebudou žádat, abyste dělali životní změny způsobem, který je pro vás nebo pro druhé bolestný. Jsou-li pro váš duchovní růst a cíl života životní změny nezbytné, dostanete pomoc, která usnadní cestu vám i příslušníkům vaší rodiny. Boží vedení přichází s andělskými křídly.
Strach z umírání v reakci na probuzené jasnovidecké schopnosti může rovněž pramenit z problémů v minulém životě. Jetsliže jste v tomto životě "světlonošem" - osobou, která se cítí povinna pomáhat lidem a světu pomocí duchovních prostředků - pravděpodobně jste jím byli i v minulých životech. Přestože si nejste jisti, zda věříte v minulé životy nebo ne, možná jste získali fyzické a emocionální výhody díky tomu, že jste prošli návratem do minulých životů a zbavili se popsaných strachů.
Přibližně 55 procent mých studentů během návratu do minulých životů zjistilo, že v těch z nich, v nichž byli obdařeni jasnovidnými schopnostmi, byli zabiti nebo zraněni. Za inkvizice a v období honů na čarodejnice vlády a organizované církve pronásledovaly a popravovaly mystiky, duchovní léčitele, proroky nebo jen "jiné" lidi. Věšeli je, pálili na hranicích, mučili a zabavovali jim a jejich blízkým majetek.
Pokud máte takové zážitky z minulých životů, možná vaši psychiku ovládá hluboce zakořeněný strach z nového otevírání vašich jasnovidných schopností. Zvlášť to platí u lidí, kteří tvrdí, že v tomto životě nemají žádné jasnovidné nebo vizuální schopnosti. Kombinace lpění na životě a obavy, aby se neopakoval tragický osud podobný tomu, jaký zažili v minulosti, jejich třetí oko pevně uzavřela. Ironií však je, že v naší současné kultuře je bezpečnější být jasnovidcem než samotářem, uzavřeným člověkem. Jasnovidné a intuitivní schopnosti poskytují mapu, která nositele těchto schopností vede k energičnosti, navazování vhodných vztahů a zdravému životnímu stylu. Ti, kdo se uzavírají, často propadají klaustrofobii a dostávají se do pozice odporující zákonu, což může ohrozit jejich fyzické a duševní zdraví.
Jestliže věříte, že vaše jasnovidné schopnosti mohou být důvodem, proč jste byli v minulém životě zabiti nebo zraněni, zde je několik úspěšných léků. Nejprve opakovaně říkejte tato tvrzení:
Je pro mě bezpečné být jasnovidcem.
Je pro mě bezpečné vidět svou pravdu.
Je pro mě bezpečné vidět budoucnost,
Jsem teď v bezpečí, když vyjadřuji své pravé já.
Také velmi doporučuji návrat do minulých životů, abyste odhalili ten, který souvisí se vztahem potlačování vaší schopnosti jasnozření. Většina terapeutů zabývajících se hypnózou vás dokáže při návratu do minulosti doprovázet. Tímto procesem vás provedou audioprogramy, včetně mého "Past-Life Regression with the Angles a Karma Releasing". Můžete také požádat svou podvědomou mysl, aby uvolnila všechny významné informace o vašich skrytých důvodech pro zakrývání třetího oka. Řekněte nahlas nebo potvrďte v duchu ve své podvědomé mysli:
Podvědomá mysli a vyšší já, žádám vás, abyste mi prozradily důvody, proč jsem se rozhodl zablokovat svou jasnozřivost. Prosím pomozte mi pochopit, co se mi stalo v tomto nebo minulém životě a má vztah k jasnozřivosti. Prosím, pomozte mi zbavit se zakořeněncýh strachů a pomozte mi otevřít oko jasnozřivosti tak, abych mohl zase vidět pravdu a krásu. Děkuji vám."
Vaše podvědomá myzls vám nedovolí zapomenout ani znovu prožívat něco, co nemůžete zvládnout. Tyto "utajené" vzpomínky k vám přijdou na rozdíl od záplavy vědomých vzpomínek ve vlnách v různých časech. Můžete je vidět ve snech nebo jednoduše pocítíte velkou záplavu emocí či fyzických pocitů, až budete sledovat historický film. Nebo k vám mohou přijít jako poznání, že jste byli například upáleni na hranici v Evropě. Najednou porozumíte, že vaše averze ke svetrům, rolákům vyplývá z minulého života, kdy jste byli oběšeni. Ze svých osobních a klinických zkušeností jsem zjistila, že návrat do minulých životů nám dovoluje očistit se na nejhlubší úrovni pomocí procesu "katarze".
Další scénáře z minulého života spojené se zablokovanými jasnovidnými schopnostmi zahrnují ty, kdo se stali svědky ukřižování a dospěli k postoji, že to bylo natolik strašlivé, že už nikdy nechtějí nic podobného vidět. Kromě toho ti, kdo žili během krvavých bitev, zvláště ve válkách s domorodými Američany, mají trvalá traumata, která jim brání v současném životě "vidět".
Příčinou, že se rozhodneme uzavřít svou jasnozřivost, mohou konečně být podvědomá přesvědčení. Npaříklad jedna stasší žeba z mého týdenního kurzu o rozvíjení jasnozřivosti mi stále říká: "Než zemřu, chci vidět anděla! To je všechno, co chci!" Napadlo mě, že určitě uvidí anděly, až zemře, ale ona trvá na tom, že chce vidět anděla předem.
Během prvního semináře byla velmi zklamaná, když neviděla nic. Stále se srovnávala s ostatními studenty, kteří s úspěchem viděli na cvičeních v kurzu anděly, aury, drahé zesnulé a jasnovidné obrazy. Druhý den jsme všichni pracovali pro ni, modlili jsme se, aby se splnilo její přání. Ale i druhý den byl pro ni bez úspěchu.
Potom během posledního cvičení poslední den kurzu dosáhla zlomu. Slyšela jsem ji vzrušeně křičet: "Viděla jsem! Viděla jsem!" Její načasování bylo zajímavé. Proč čekala, až bude kurz téměř u konce, než si dovolila prohlédnout? Ukázalo se, že její podvědomá mysl vzala její přání doslova. Žena stále opakovala:"Chci vidět anděla, než zemřu," a tak si vypěstovala skrytý strach "jestliže uvidím anděla, zemřu".
Zdroj: Setkání s anděly; Doreen Virtue
Odstraňování strachu z vidění andělů 5
24. prosince 2007 v 13:25 | Andělský kontakt
5. Strach ze ztráty něčí lásky nebo souhlasu, pokud se otevřete své jasnozřivosti. Pokud členové vaší rodiny nebo vy pocházíte z fundamentalistického náboženského prostředí nebo jste-li v ezoterických otázkách skeptičtí, mohli byste se znepokojovat kvůli jejich reakcím, kdybyste jim najednou řekli, že vidíte anděly.
Andělé vás povedou ve všech vztazích a nikdy vás nebudou žádat, abyste řekli nebo udělali něco, co by vyvolalo konflikt. Poskytnou vám jasnou pomoc, abyste věděli co říct, komu a kdy to říct. Vzdáte-li se svého strachu před Bohem, postará se o to, abyste mohli "vyjít z duchovního uzavření" harmonickým způsobem.
Z pozemského hlediska vztahy uspokojují, jedině když dovolíme, aby bylo známo naše autentické já. Jak jinak můžete cítit, že jste opravdu milováni? Pokud ve vztahu s partnerem skrýváte, kdo jste, uvěříte, že váš partner je zamilován do vašeho falešného, předstíraného já.
V oddaných milostných vztazích je důležité, abyste řekli svému partenrovi, co se s vámi děje. Připusťte své zmatení, pochybnosti a vlastní skepsi, ale i touhy a sny. Uvědomte si, že váš skeptický nebo fundamentalistický partner může zpočátku reagovat na základě svých vlastních strachů. Snažte se mu s jeho obavami jemně pomoci, nestavějte se automaticky do obrany, jestliže se mu okamžitě nelíbí představa, že vidíte a slyšíte anděly. Hledejte pozemského anděla v podobě otevřeného manželského poradce, aby vám pomohl propracovat se všemi znameními, že máte "duchovně nevyrovnaný vztah".
Zdroj: Setkání s anděly; Doreen Virtue
Odstraňování strachu z vidění andělů 6
24. prosince 2007 v 13:43 | Andělský kontakt
6. Strach z toho, co by anděl mohl říct, jestliže ho uvidíte. Strachy v této kategorii zahrnují obavy, že se na vás milovaný zesnulý zlobí pro něco, co jste udělali nebo neudělali.Obsahuje také strachy, že zemřelí neschválí váš současný způsob života. Lidé mě neustále žádají o seance s médiem, protože se obávají, že se jejich drahý zesnulý zlobí, že u něho nebyli, když umíral, kvůli rozhodnutí odpojit jej od přístrojů, které ho udržovaly při životě.. Nebo proto, že se žijící osoba rozvedla.
O devadesáti procentech zesnulých, s nimiž jsem se setkala, lze říci, že jsou pravých opakem hněvivých subjektů. Jsou ve skutečnosti těmi nejklidnějšími lidmi, s jakými jsem se kdy setkala! Zbývajících asi deset procent spadá do dvou kategorií. Jsou tam ti, kdo se chronicky bojí smrti a jsou jimi i po smrti, a ti, kdo jsou naplněni výčitkami za způsob života, jaký vedli. Statisticky je vysoce pravděpodobné, že vaši drazí zesnulí jsou klidní a spokojení.
Jestliže však jsou nešťastní, je velmi nepravděpodobné, že příčinou jste vy. Ještě nikdy jsem neměla kontakt se zemřelým, který by řekl, že je nešťastný, že byl odpojen od přístrojů podporujících život, nebo byl rozzlobený na žijícího příbuzného, že se nezúčastnil pohřbu a ani jej nenavštívil u smrtelného lože. Ti, kdo byli zavražděni, mi jen výjimečně říkají, že pociťují potřebu mstít se vrahům.
Zesnulí přijímají téměř nepřetržitou péči o "duševní zdraví" od okamžiku, kdy přišli do nebe. Většina péče je soustředěna na pomoc novým zesnulým, aby se zbavili emocionální zátěže, jako je hněv, posuzování a neschopnost odpustit. Na ty, kdo jsou v nebi noví, se naléhá, aby se na sebe a na druhé dívali se soucitem a aby věděli, že každý se snaží podle svých schopností.
Jestliže se váš milovaný zesnulý během života neustále bál, bude si pravděpodobně dělat starosti i v nebi (další důvod, proč byste si tuto vlastnost měli vyléčit, dokud jste naživu!). V takových případech je vaším nejlaskavějším a nejprospěšnějším řešením modlit se za klid mysli milovaného. Požádejte Boha, aby k němu poslal nějaké anděly navíc. V duchu povězte zesnulému, že si nemusí dělat starosti, nikomu a v žádné situaci to nepomůže. Nebo napište zesnulému dopis a zapište si všechny reakce, které se vám vrátí, například ve formě myšlenek, slov, pocitů, vizí. Psaním dopisů můžete vyléčit nevyřešené problémy mrtvého a vytvořit s jeho duchem ještě bližší vztah, než jste měli na Zemi
Odstraňování strachu z vidění andělů 7
24. prosince 2007 v 13:53 | Andělský kontakt
7. Strach, že nebudete schopni vidět anděly. Smutným paradoxem je, že osobám, které si nejvíce přejí vidět anděly, se to často nedaří! Důvodem je jejich až přílišná snaha. Vypěstují si obávané přesvědčení: "Možná se mi nepodaří vidět anděla." A tato negativní myšlenka se mění v samonaplňující se proroctví.
Příliš o něco usilovat, ať je to tenisová hra, navázání milostného vztahu nebo početí dítěte, zřídkakdy přináší pozitivní výsledky. Naše svaly se stáhnou, naše tvůrčí myšlenky prchají, začínáme zadržovat dech a do našeho snažení se vkrádá křečovitost.
V následujících kapitolách popíšu zvláštní metody, abych vám pomohla vidět anděly. Ale počáteční postoj vyžaduje pozitivní očekávání. Andělé říkají, že "naše záměry vytvářejí naše zážitky". V tomto případě to znamená, že váš záměr vidět anděla vytvoří zážitek spatření. Ale negativní záměr, jako je "proboha, doufám, že to dokážu", vytvoří negativní očekávání a zhatí vaše šance.
Jakékoli činnosti směřující ke zklidnění nervozity a vzrušení, jako je jóga, masáž, dýchání zhluboka, tichá meditace nebo procházka v přírodě, zvýší frekvenci a intenzitu andělských vidění.
Zdroj: Setkání s anděly; Doreen Virtue
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one