pentagram.jpg
Jmenuji se Lada,narodila jsem se v měsíci červnu roku 1975,jsem typický blíženec a nestydím se za to.Od roku 1997 jsem začala věřit i na jiné věci a od roku 2001 se plně věnuji Reiki,jsem Mistr Reiki na což jsem pyšná,zajímám se o anděly,o duše a teď taky taroty.Další věci,které mě přitahují jsou přírodní medicína a bylinky.

Záhlaví stránek

Výklad č.doc  162.82kB
Výklad č. 1:
Bližší objasnění otázky nebo citového stavu
Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.
Levou hromádku ještě jednou zamíchejte. Vrchní kartu položte do pozice 2, spodní do pozice 3. Karty ještě neobracejte. Promíchejte pravou hromádku a vrchní kartu položte do pozice 1, spodní do pozice 4. Karty postupně obraťte a prohlédněte si je:
1. Vlastní téma, kterým se skutečně vnitřně zabývám. O co ve skutečnosti jde? Základní otázka.
2. Čemu se otevírám, co přijímám? Jaké lidi, energie a události tě přitahuji?
3. Co vyjadřuji a dávám najevo navenek? Jak působím na druhé? Jak ovlivňuji své okolí?
4. Odpověď, klíč. Možnost, jak problém aktivně překonat, východisko. Negativní karty v této pozici ukazují na mož¬nost ukončení negativního stavu nebo postoje.Výklad č. 2:
Parabola o sedmi kartách
Tento výklad je vhodný k zodpovězení otázek, týkajících se jakéhokoliv podnikání. Základní otázkou je:Co mám udělat?Ť
Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku. Karty postupně obraťte:
1. Minulost nebo to, co právě končí.
2. Přítomnost.
3. Budoucnost nebo to, co právě začíná.
4. Co mám dělat?
5. Podpůrné nebo rušivé energie z vnějšku.
6. Největší naděje nebo obavy.
7. Výsledek, východisko.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot
:

Výklad č. 3:
Keltský kříž
Nejúplnějším výkladem je Keltský kříž o deseti kartách. Poskytne vám pohled na ťkvalitu okamžiku z nejrůznějších úhlů. Tato rozmanitost činí Keltský kříž obzvlášť vhodným k zodpovězení otázek, týkajících se nějakého životního zlo¬mu, jakým mohou být narozeniny, změna povolání nebo poměrů, konec nebo začátek vztahu, projektu, cesta aj.
Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte. Z této hromádky rozložte karty do kříže podle obrázku tak, že vrchní kartu položíte do pozice 1, další do pozice 2 a tak dál.
Karty otočte a postupně prociťujte. Jednotlivé pozice mají následující význam:
1. Základní karta; moje základní situace, výchozí poloha.
2. Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní si¬tuaci.
3. Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky/situace.
4. Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázky/situace.
5. Minulé vlivy nebo to, co právě končí.
6. Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná.
7. Já. Moje stanovisko a přístup k otázce/situaci.
8. Energie, které mi přicházejí vstříc z vnějšího světa.
9. Moje naděje a obavy.
10. Výsledek, klíč.
c


Výklad č. 4:
Modifikovaný Keltský kříž
Tento výklad je obzvlášť vhodný pro ty, kteří se orientují podle těla. Postup míchání karet je stejný jako u výkladu č. 3. Karty vyložte podle obrázku.
1. Hlava (co si myslím).
2. Pravá (aktivní) strana srdce (co si toužebně přeji).
3. Levá (pasivní) strana srdce (čemu se chci skutečně otevřít).
4. Břicho (co potřebuji).
5. Minulost.
6. Budoucnost.
7. Energie, se kterou vycházím vstříc světu.
8. Energie, kterou z vnějšího světa přijímám.
9. Naděje a obavy.
10. Výsledek, klíč; téma, které mě bude ještě nějakou dobu zaměstnávat.Výklad č. 5:
Čtení čaker
Čakry jsou energetická centra, kterými přijímáme životní energii z vesmíru. Tato centra jsou také styčnými body, jejichž prostřednictvím udržujeme na éterické úrovni kontakt s druhými a se svým prostředím. Jsou to vysílající a přijímající centra, kterými na nejrůznějších úrovních neustále intenzívně proudí energie.
Čtením čaker můžete s pomocí tarotových karet zjistit, jak vašich sedm hlavních center funguje, jaké silné stránky mají k dispozici, kde se nalézají bloky a překážky a jak se projevují. Následující body vás mohou nasměrovat k pochopení sedmi hlavních čaker.
1. Kořenová čakra: kontakt se Zemí, s hmotou.
Oblasti: tělo, zdraví, peníze, majetek, tvary, barvy apod.
Funkce: přežití, základní životní potřeby, jistota.
Místo v těle: u žen na perineu, u mužů na kostrči.
2. Sakrální čakra: centrum základní energie.
Oblasti: sexualita, pudy, přitažlivost, touhy, emocionali¬ta, instinkty.
Funkce: zachování rodu, vnímání pocitů druhých lidí.
Místo v těle: na šířku dlaně pod pupkem.
3. Solární plexus: sluneční pleteň.
Oblasti: moc, odolnost, osobní síla.
Funkce: sebepotvrzení, seberealizace.
Místo v těle: oblast mezi pupkem a bránicí.
4. Srdeční čakra: srdce.
Oblasti: láska, odevzdanost, důvěra, touha po jednotě, mír, bezpečí.
Funkce: spojení prostřednictvím lásky, výměna citů.
Místo v těle: střed hrudi ve výši srdce.
5. Krční čakra:
Oblasti a Funkce: komunikace, tvořivost, sebevyjádření, vnímání vnitřního hlasu.
Místo v těle: hrdlo pod ohryzkem.
6. Třetí oko:
Oblasti a Funkce: vizualizace, intuice, mimosmyslové vní¬mání, telepatie, jasnozření, duchovní probuzení.
Místo v těle: střed čela.
7. Korunní čakra:
Oblasti a Funkce: sjednocení s kosmem, spojení s kosmic¬kou energií, jednota s veškerenstvem, kosmické vědomí, manifestace božského.
Místo v těle: koruna hlavy.
Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře lícem dolů. Pro každou ze sedmi čaker si vytáhněte jednu kartu a položte ji do pozice vyznačené na obrázku. Soustřeďte se při¬tom na oblast v těle, kde se daná čakra nachází. Karty postupně obraťte a objevte jejich poselství.
________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot
Výklad č. 6:
Tarot vztahů
Tento výklad je určen k vyjasnění vztahu mezi partnery a probádání jeho nevědomých úrovní. Může například vést k objevení zvláštních vlastností vztahu, jichž si nikdo z part¬nerů nebyl vědom. Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech.
Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot. Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře. Střídavě s partnerem vytahujte karty a pokládejte je podle obrázku.
1. Partner A vytáhne kartu, která představuje partnera B.
2. Partner B vytáhne kartu, která představuje partnera A.
3. Partner A vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
4. Partner B vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
5. Partner A vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi B.
6. Partner B vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi A.
Karty postupně obraťte. Všiměte si své první spontánní reakce a povídejte partnerovi o jednotlivých kartách, jako například: Touto kartou ti říkám..., ať Dostávám od tebe...Ť, V tomto okamžiku ti dávám...Ť
Miluji tě, nenávidím tě
Tento způsob vykládání je živější a bezprostřednější než předchozí. Posaďte se naproti sobě, karty společně zamíche¬jte a rozložte mezi sebe. Dívejte se při tom navzájem do očí. Partner A, například, začne větou vyjadřující jeho pocity k partnerovi B, jako: Miluji tě, Chci s tebou žít, nebo Držíš mě ve vězení atd. Vytáhne si při tom jednu kartu, kterou položí před sebe lícem dolů. Vše třikrát nebo čtyřikrát zopakujte. Když bylo vše podstatné řečeno (činí-li vám pro¬blém zapamatovat si, co jste říkali, pak si to napište), můžete se na karty postupně podívat.
Podporují jednotlivé karty to, co jste řekli, nebo vyjadřují něco zcela odlišného? Která věta přitáhla silnou kartu? Která slabou? Čím konkrétnější a upřímnější jsou vaše věty, tím snadněji se dostanete k hlubší pravdě, která se za každou z nich skrývá.
Vztah/střetnutí (pro malé skupiny)
Vztahové výklady, popsané na předcházejících stránkách, mohou využít také malé skupiny lidí.
Příklad 1:
Skupina sedí v kruhu na podlaze nebo u ku¬latého stolu. Karty zamíchejte a rozložte do vějíře. Každý si postupně vytáhněte jednu kartu pro sebe a pro všechny os¬tatní. Když tak všichni učinili, karty otočte, a příslušnému partnerovi spontánně sdělte, co karta vypovídá o vztahu. U problema-tických karet si na doplnění vytáhněte další.
Příklad 2:
Členové skupiny, kteří si chtějí vyjasnit své vzta¬hy, sedí naproti sobě a postupují podle výkladu č. 6. Zbytek skupiny sedí kolem nich a pomáhá jim výklad objasnit. Můžete v tom pokračovat tak dlouho, dokud cítíte potřebu něco sdílet. Po vyjasnění jednotlivých vztahů karty vra¶te a znovu zamíchejte.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot

Výklad č. 7:
Vnitřní harmonizace
Karty zamíchejte a rozdělte je na dvě hromádky. Pocitově rozhodněte, která z nich je pasivní a která aktivní. Soustřeďte se na svou pasivní, přijímající vnitřní část, a tuto hromádku znovu zamíchejte. Vrchní kartu položte do pozice 2, spodní kartu do pozice 3.
Soustřeďte se na svou aktivní, dynamickou vnitřní část a zamíchejte druhou hromádku. Vrchní kartu položte do pozice 5, spodní do pozice 4. Nyní obě hromádky spojte a karty zamíchejte, poté je rozložte do velkého vějíře a vytáhněte jednu kartu pro hlavu (pozice 1), druhou pro nohy (pozice 6). Karty postupně obraťte.
1. Hlava - komunikace. Pozitivní karty: Jak se projevuji navenek. Negativní karty: Jak zabraňuji komunikaci.
2. Sebehodnota; jak přijímám sám sebe.
3. Jakými učebními procesy vnitřně procházím.
4. Jak se projevuje moje bytost navenek.
5. Moje jednání; moje chování a aktivity.
6. Vztahy. Pozitivní karty: Jak udržuji harmonické, naplňující, uspokojivé vztahy. Negativní karty: Proč jsou moje vztahy disharmonické nebo neuspokojivé.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot


Výklad č. 1:
Bližší objasnění otázky nebo citového stavu
Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.
Levou hromádku ještě jednou zamíchejte. Vrchní kartu položte do pozice 2, spodní do pozice 3. Karty ještě neobracejte. Promíchejte pravou hromádku a vrchní kartu položte do pozice 1, spodní do pozice 4. Karty postupně obraťte a prohlédněte si je:
5. Vlastní téma, kterým se skutečně vnitřně zabývám. O co ve skutečnosti jde? Základní otázka.
6. Čemu se otevírám, co přijímám? Jaké lidi, energie a události tě přitahuji?
7. Co vyjadřuji a dávám najevo navenek? Jak působím na druhé? Jak ovlivňuji své okolí?
8. Odpověď, klíč. Možnost, jak problém aktivně překonat, východisko. Negativní karty v této pozici ukazují na mož¬nost ukončení negativního stavu nebo postoje.Výklad č. 2:
Parabola o sedmi kartách
Tento výklad je vhodný k zodpovězení otázek, týkajících se jakéhokoliv podnikání. Základní otázkou je:Co mám udělat?Ť
Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku. Karty postupně obraťte:
8. Minulost nebo to, co právě končí.
9. Přítomnost.
10. Budoucnost nebo to, co právě začíná.
11. Co mám dělat?
12. Podpůrné nebo rušivé energie z vnějšku.
13. Největší naděje nebo obavy.
14. Výsledek, východisko.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot
:

Výklad č. 3:
Keltský kříž
Nejúplnějším výkladem je Keltský kříž o deseti kartách. Poskytne vám pohled na ťkvalitu okamžiku z nejrůznějších úhlů. Tato rozmanitost činí Keltský kříž obzvlášť vhodným k zodpovězení otázek, týkajících se nějakého životního zlo¬mu, jakým mohou být narozeniny, změna povolání nebo poměrů, konec nebo začátek vztahu, projektu, cesta aj.
Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte. Z této hromádky rozložte karty do kříže podle obrázku tak, že vrchní kartu položíte do pozice 1, další do pozice 2 a tak dál.
Karty otočte a postupně prociťujte. Jednotlivé pozice mají následující význam:
11. Základní karta; moje základní situace, výchozí poloha.
12. Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní si¬tuaci.
13. Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky/situace.
14. Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázky/situace.
15. Minulé vlivy nebo to, co právě končí.
16. Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná.
17. Já. Moje stanovisko a přístup k otázce/situaci.
18. Energie, které mi přicházejí vstříc z vnějšího světa.
19. Moje naděje a obavy.
20. Výsledek, klíč.
c


Výklad č. 4:
Modifikovaný Keltský kříž
Tento výklad je obzvlášť vhodný pro ty, kteří se orientují podle těla. Postup míchání karet je stejný jako u výkladu č. 3. Karty vyložte podle obrázku.
11. Hlava (co si myslím).
12. Pravá (aktivní) strana srdce (co si toužebně přeji).
13. Levá (pasivní) strana srdce (čemu se chci skutečně otevřít).
14. Břicho (co potřebuji).
15. Minulost.
16. Budoucnost.
17. Energie, se kterou vycházím vstříc světu.
18. Energie, kterou z vnějšího světa přijímám.
19. Naděje a obavy.
20. Výsledek, klíč; téma, které mě bude ještě nějakou dobu zaměstnávat.Výklad č. 5:
Čtení čaker
Čakry jsou energetická centra, kterými přijímáme životní energii z vesmíru. Tato centra jsou také styčnými body, jejichž prostřednictvím udržujeme na éterické úrovni kontakt s druhými a se svým prostředím. Jsou to vysílající a přijímající centra, kterými na nejrůznějších úrovních neustále intenzívně proudí energie.
Čtením čaker můžete s pomocí tarotových karet zjistit, jak vašich sedm hlavních center funguje, jaké silné stránky mají k dispozici, kde se nalézají bloky a překážky a jak se projevují. Následující body vás mohou nasměrovat k pochopení sedmi hlavních čaker.
8. Kořenová čakra: kontakt se Zemí, s hmotou.
Oblasti: tělo, zdraví, peníze, majetek, tvary, barvy apod.
Funkce: přežití, základní životní potřeby, jistota.
Místo v těle: u žen na perineu, u mužů na kostrči.
9. Sakrální čakra: centrum základní energie.
Oblasti: sexualita, pudy, přitažlivost, touhy, emocionali¬ta, instinkty.
Funkce: zachování rodu, vnímání pocitů druhých lidí.
Místo v těle: na šířku dlaně pod pupkem.
10. Solární plexus: sluneční pleteň.
Oblasti: moc, odolnost, osobní síla.
Funkce: sebepotvrzení, seberealizace.
Místo v těle: oblast mezi pupkem a bránicí.
11. Srdeční čakra: srdce.
Oblasti: láska, odevzdanost, důvěra, touha po jednotě, mír, bezpečí.
Funkce: spojení prostřednictvím lásky, výměna citů.
Místo v těle: střed hrudi ve výši srdce.
12. Krční čakra:
Oblasti a Funkce: komunikace, tvořivost, sebevyjádření, vnímání vnitřního hlasu.
Místo v těle: hrdlo pod ohryzkem.
13. Třetí oko:
Oblasti a Funkce: vizualizace, intuice, mimosmyslové vní¬mání, telepatie, jasnozření, duchovní probuzení.
Místo v těle: střed čela.
14. Korunní čakra:
Oblasti a Funkce: sjednocení s kosmem, spojení s kosmic¬kou energií, jednota s veškerenstvem, kosmické vědomí, manifestace božského.
Místo v těle: koruna hlavy.
Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře lícem dolů. Pro každou ze sedmi čaker si vytáhněte jednu kartu a položte ji do pozice vyznačené na obrázku. Soustřeďte se při¬tom na oblast v těle, kde se daná čakra nachází. Karty postupně obraťte a objevte jejich poselství.
________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot
Výklad č. 6:
Tarot vztahů
Tento výklad je určen k vyjasnění vztahu mezi partnery a probádání jeho nevědomých úrovní. Může například vést k objevení zvláštních vlastností vztahu, jichž si nikdo z part¬nerů nebyl vědom. Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech.
Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot. Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře. Střídavě s partnerem vytahujte karty a pokládejte je podle obrázku.
7. Partner A vytáhne kartu, která představuje partnera B.
8. Partner B vytáhne kartu, která představuje partnera A.
9. Partner A vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
10. Partner B vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
11. Partner A vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi B.
12. Partner B vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi A.
Karty postupně obraťte. Všiměte si své první spontánní reakce a povídejte partnerovi o jednotlivých kartách, jako například: Touto kartou ti říkám..., ať Dostávám od tebe...Ť, V tomto okamžiku ti dávám...Ť
Miluji tě, nenávidím tě
Tento způsob vykládání je živější a bezprostřednější než předchozí. Posaďte se naproti sobě, karty společně zamíche¬jte a rozložte mezi sebe. Dívejte se při tom navzájem do očí. Partner A, například, začne větou vyjadřující jeho pocity k partnerovi B, jako: Miluji tě, Chci s tebou žít, nebo Držíš mě ve vězení atd. Vytáhne si při tom jednu kartu, kterou položí před sebe lícem dolů. Vše třikrát nebo čtyřikrát zopakujte. Když bylo vše podstatné řečeno (činí-li vám pro¬blém zapamatovat si, co jste říkali, pak si to napište), můžete se na karty postupně podívat.
Podporují jednotlivé karty to, co jste řekli, nebo vyjadřují něco zcela odlišného? Která věta přitáhla silnou kartu? Která slabou? Čím konkrétnější a upřímnější jsou vaše věty, tím snadněji se dostanete k hlubší pravdě, která se za každou z nich skrývá.
Vztah/střetnutí (pro malé skupiny)
Vztahové výklady, popsané na předcházejících stránkách, mohou využít také malé skupiny lidí.
Příklad 1:
Skupina sedí v kruhu na podlaze nebo u ku¬latého stolu. Karty zamíchejte a rozložte do vějíře. Každý si postupně vytáhněte jednu kartu pro sebe a pro všechny os¬tatní. Když tak všichni učinili, karty otočte, a příslušnému partnerovi spontánně sdělte, co karta vypovídá o vztahu. U problema-tických karet si na doplnění vytáhněte další.
Příklad 2:
Členové skupiny, kteří si chtějí vyjasnit své vzta¬hy, sedí naproti sobě a postupují podle výkladu č. 6. Zbytek skupiny sedí kolem nich a pomáhá jim výklad objasnit. Můžete v tom pokračovat tak dlouho, dokud cítíte potřebu něco sdílet. Po vyjasnění jednotlivých vztahů karty vra¶te a znovu zamíchejte.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot

Výklad č. 7:
Vnitřní harmonizace
Karty zamíchejte a rozdělte je na dvě hromádky. Pocitově rozhodněte, která z nich je pasivní a která aktivní. Soustřeďte se na svou pasivní, přijímající vnitřní část, a tuto hromádku znovu zamíchejte. Vrchní kartu položte do pozice 2, spodní kartu do pozice 3.
Soustřeďte se na svou aktivní, dynamickou vnitřní část a zamíchejte druhou hromádku. Vrchní kartu položte do pozice 5, spodní do pozice 4. Nyní obě hromádky spojte a karty zamíchejte, poté je rozložte do velkého vějíře a vytáhněte jednu kartu pro hlavu (pozice 1), druhou pro nohy (pozice 6). Karty postupně obraťte.
7. Hlava - komunikace. Pozitivní karty: Jak se projevuji navenek. Negativní karty: Jak zabraňuji komunikaci.
8. Sebehodnota; jak přijímám sám sebe.
9. Jakými učebními procesy vnitřně procházím.
10. Jak se projevuje moje bytost navenek.
11. Moje jednání; moje chování a aktivity.
12. Vztahy. Pozitivní karty: Jak udržuji harmonické, naplňující, uspokojivé vztahy. Negativní karty: Proč jsou moje vztahy disharmonické nebo neuspokojivé.

________________________________________
Copyright © 2005 Artic Studio - tvorba webových stránek, webdesign. Autorská práva vyhrazena. info@artic-studio.net, Jan Rozehnal, Věštírna tarot
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one